Kredietwaardigheid

Bij het lenen van geld kijkt een bank of andere financiele instelling altijd naar je kredietwaardigheid. Deze moeilijke term geeft aan of je het krediet (de lening) kunt terugbetalen. Er wordt gekeken naar het feit of je een vast inkomen hebt en of je misschien een negatieve BKR codering hebt. In het laatste geval is je kredietwaardigheid in beginsel al een stuk minder.

In de internationale bankwereld wordt er gesproken over "credit rating" of "credit score".

Bij de credit rating zijn ook nog andere factoren van belang. Zo is het belangrijk of je in het verleden altijd netjes aan je verplichtingen en je aflossingen hebt voldaan en of je nog andere schulden of leningen hebt lopen. De kredietwaardigheid of de credit score is niet per definitie gekoppeld aan je BKR status. Wel is een negatieve BKR score een factor die meetelt in je kredietwaardigheid.