Helpdesk

Problemen met het opvragen van een IBAN/ SEPA of BIC Nummer?

1) Vul het rekeningnummer (enkel in cijfers) in
- De voorste 0(of nullen) dient te worden weggelaten.
- Streepjes en puntjes dienen te worden weggelaten.
- Geen spaties en andere tekens gebruiken.
2) Na invullen dient u op 'Check IBAN' te klikken, hierna worden de gegevens berekend.
3) Het berekende resultaat wordt vervolgens getoond, op basis van de door u ingevoerde gegevens.
4) Wanneer volgens u de bank niet de juiste is (dit kan in sommige gevallen voorkomen) dient u op 'Toon Bankkeuze' te klikken.
- U kunt dan het rekeningnummer invoeren en handmatig de juiste bank selecteren.

Zoals wij ook bij de verstrekte gegevens vermelden kunnen we geen zekerheid geven of de gegevens juist zijn. Er kunnen dan ook geen rechten aan deze dienst worden verleend!

Bij problemen verzoeken wij u altijd om contact op te nemen.